OK_marine_logo
Norwegian (Bokmål) English 
20. sep 2021

Kan fange en halv million ekstra lakselus på ett kast

Nye tester viser svært lovende resultater for lusenota catchLICE. Opptil en halv million lus per merd kan fanges opp på et enkelt kast viser tester utført hos Mowi. Samtidig har fisken langt mindre skjelltap og bedre skinnhelse enn ved bruk av tradisjonell orkastnot.
CL1
Lakselusa er den store verkebyllen i havbruksnæringen, og koster oppdretterne 5-10 milliarder kroner i året. Spesielt mekanisk avlusing og utfordringer knyttet til dette koster oppdretterne store summer, samtidig som det påvirker fiskevelferden.
 
- Dette er svært gode nyheter. catchLICE har truffet markedet bra; lusenota har blitt kommersialisert med gode resultater, kunder er veldig fornøyde med løsningen og det er generelt en positiv utvikling. Nå har vi arbeidet ytterligere med produktet, og nye tester viser at produktet har blitt modent, sier Esben Aase, Leder Havbruk i OK Marine.
 
catchLICE er en finmasket not som fanger opp lus under trenging av laks og ørret. Dermed skal man kunne unngå smittepress på egen lokalitet, nabolokaliteter og villfisk. Tester utført hos Mowi viser at catchLICE fanger 67 prosent mer lus i filtrene etter trenging enn en tradisjonell orkastnot. Samtidig er den skånsom mot fisken, som oppleves som veldig rolig under trengingsoperasjonen.
 

OK Marine og Askvik Akva har sammen utviklet lusesamlernota catchLICE samler opp frittsvømmende lus før lusebehandling av laks i brønnbåt. Slik unngår man et betydelig smittepress i nærmiljøet. Foto: OK Marine
 
Utdrag fra rapporten:
 
"catchLICE samlet i forsøket opp betydelig mer lus – 67 prosent – enn ved bruk av konvensjonell stormasket orkastnot. Forsøket ble gjort i tilnærmet strømstille sjø. Dette kan regnes som gunstige forhold for oppsamling av lus fra konvensjonell orkastnot. Evaluering av «løs» lus fra en stormasket orkastnot vil gå fortere ved høyere strøm, og mindre vil bli samlet opp. catchLICE har maskestørrelse mindre enn de fleste bevegelige lusestadier, og vil derfor samle opp tilnærmet lik andel lus uavhengig av sjøstrøm.
 
Det var om lag 180 000 fisk i denne merden, med en snittvekt på 4,3 kg. Hvis en i et tenkt eksempel lot resultatene fra dette forsøket være gjeldende for hele merden, ville en tatt ut over en halv million flere lus med catchLICE enn ved bruk av tradisjonell orkastnot.
 
Det ble observert vesentlig mer skjell i prøvematerialet fra konvensjonell orkastnot enn fra catchLICE. Som ved tidligere forsøk gir dette en sterk indikasjon på at catchLICE er skånsom mot fisken, og bidrar til mindre skjelltap og bedre skinnhelse ved håndtering av fisk.
 
catchLICE fremstår enkel i bruk, og bidrar til å redusere tungt fysisk arbeid for operatørene. Utsetting og håndtering skiller seg noe fra konvensjonell orkastnot, men operatørene ser ut til å sette seg raskt inn i det."
 

Har stor tro nota

I 2019 spådde han at lakselusproblemet kan være borte innen fem år. Geir Magne Knutsen, fagsjef strategi og utvikling i Bremnes Seashore, er styrket i troen etter at han testet lusenota.
 
- Vi erfarer at catchLICE er skånsom mot fisken og samler inn betydelige mengder lus - noe som er svært lovende resultater og som kan gi betydelige besparelser for bransjen. Det er viktig for næringen å få flere verktøy i verktøykassen, og catchLICE kan bli et svært viktig produkt for industrien hvis resultatene blir som de foreløpige resultatene indikerer, sier Knutsen.
 
Å få lusa ut av sjøen har lenge vært problematisk. Ved all avlusing eller ved levering til slakt må fisken trenges før den løftes over i brønnbåt for videre behandling. Det medfører at store mengder lus faller av fisken og tilbake i merd og nabolokalitet hvor den på ny utsetter fisk for smittepress - før prosessen gjentar seg. Ved bruk av catchLICE mener produsenten vi er kvitt denne problemstillingen. Lusa som faller av i kastet blir fanget opp i nota, og deretter sortert ut i lusefilter om bord på behandlingsfartøy.
 

Maskevidde på 2000μ forhindrer spredning av lus. Foto: Askvik Akva
 

Fiskevelferd

- Når lusemengden øker så kommer det fort lus i hele området. Og da har du et problem. Under trenging av fisk kan 50 prosent  av lusa falle av fisken - hvis vi klarer å fange opp de 50 prosentene som normalt faller av i kastet før mekanisk behandling så vil det også redusere behovet for mekaniske behandlinger i stor grad. Foruten de store besparelsene det vil gi, vil det også redusere svinn og bedre fiskehelsen betraktelig, sier Knutsen.
 
Nota er finmasket med en maskevidde på 2 mm, som gir lite skjelltap for fisken under trenging.
 
- catchLICE er skånsom for fisken, og under trenging ser det ut til at fisken er roligere og mindre stresset enn ved bruk av tradisjonelle kastenøter, sier Knutsen.
 

Skånsomt materiale gir lite skjelltap. Foto: Askvik Akva
 
Takker Bremnes Seashore og Mowi
Salgssjef i OK Marine, Inge F. Salvesen, er takknemlig for det gode samarbeidet med Bremnes Seashore og Mowi.
 
- catchLICE har vært under en sterk utvikling det siste året, mye takket være Bremnes Seashore og Mowi som tok på seg oppgaven med å være i frontlinjen sammen med oss for å gjøre produktet modent for markedet. Begge selskap er veldig offensive og velvillige når det gjelder innovasjon, og deltakelsen deres har vært avgjørende for produktet, sier Salvesen.
 
catchLICE har vært et utviklingssamarbeid mellom Askvik Aqua, Bremnes Seashore, AKVA group - Egersund Net og OK Marine.

Les mer om våre behandlingsnøter.
  
Testmetode:
catchLICE ble brukt sammen med perlebånd. Flåen ble strekt opp og fiksert på tvers av merden. Sidene og grunnen ble linet opp, og kastet avstengt, før perlebåndet ble brukt til trenging. Operatørene uttaler at det er enkelt å bruke catchLICE, på tross av at den er stor og relativt tung. Hele trengeprosessen håndteres med perlebånd, og omtrent uten manuell haling i nota.
 
 
v%C3%A6rlandsgarn%201
12. apr 2024
VÆRLANDSGARNET®
VÆRLANDSGARNET®
Bilde%20artikkel
26. jan 2024
OK Marine har styrket sin garnsatsing
OK Marine har styrket sin garnsatsing
Samlebilde%20bensinkanner
25. jan 2024
Ny standard for 95 oktan E10 bensin
Ny standard for 95 oktan E10 bensin
Bilde%20av%20eldre%20fiskere
29. aug 2022
Slik forbereder du deg til hummerfisket
Slik forbereder du deg til hummerfisket
Reketeine_1
28. apr 2022
Rekefiske med teiner - slik får du fangst!
Rekefiske med teiner - slik får du fangst!
Nettbruk-5451
28. apr 2022
Egersund Group, ved OK Marine, har undertegnet avtale om kjøp av Frydendahl Im- & Export A/S
Egersund Group, ved OK Marine, har undertegnet avtale om kjøp av Frydendahl Im- & Export A/S