OK_marine_logo
Norwegian (Bokmål) English 
08. okt 2020

Ny lusenot kan halvere utfordringene med lakselus

I fjor spådde han at lakselusproblemet kan være borte innen fem år. Nå er Geir Magne Knutsen, fagsjef strategi og utvikling i Bremnes Seashore, styrket i troen etter testing av en ny lusenot.
catchLICE3
Lakselusa er den store verkebyllen i havbruksnæringen, og koster oppdretterne 5-10 milliarder kroner i året. Spesielt mekanisk avlusing og utfordringer knyttet til dette koster oppdretterne store summer, samtidig som det påvirker fiskevelferden

Nå har OK Marine lansert en ny type lusenot kalt catchLICE som er en finmasket not som fanger opp lus under trenging av laks og ørret. Dermed unngår man smittepress på egen lokalitet, nabolokaliteter og villfisk.  

Les også: Utviklingssjef i Bremnes Seashore spår at lakselusproblemet kan være borte om fem år
 

Samler inn betydelige mengder 

- Vi erfarer at catchLICE er skånsom mot fisken og samler inn betydelige mengder lus - omtrent dobbelt som mye som i konvensjonell kastenot - noe som er svært lovende resultater og som kan gi betydelige besparelser for bransjen. Det er viktig for næringen å få flere verktøy i verktøykassen, og catchLICE kan bli et svært viktig produkt for industrien hvis resultatene blir som de foreløpige resultatene indikerer, sier Knutsen. 

Å få lusa ut av sjøen har lenge vært problematisk. Ved all avlusing eller ved levering til slakt må fisken trenges før den løftes over i brønnbåt for videre behandling. Det medfører at store mengder lus faller av fisken og tilbake i merd og nabolokalitet hvor den på ny utsetter fisk for smittepress - før prosessen gjentar seg. Ved bruk av catchLICE er vi kvitt denne problemstillingen. Lusa som faller av i kastet blir fanget opp i nota, og deretter sortert ut i lusefilter om bord på behandlingsfartøy. 
 

Fiskevelferd 

- Når lusemengden øker så kommer det fort lus i hele området. Og da har du et problem. Under trenging av fisk kan 50 prosent  av lusa falle av fisken - hvis vi klarer å fange opp de 50 prosentene som normalt faller av i kastet før mekanisk behandling så vil det også redusere behovet for mekaniske behandlinger i stor grad. Foruten de store besparelsene det vil gi, vil det også redusere svinn og bedre fiskehelsen betraktelig, sier Knutsen. 

Nota er finmasket med en maskevidde på 2 mm, som gir lite skjelltap for fisken under trenging. 

- catchLICE er skånsom for fisken, og under trenging ser det ut til at fisken er roligere og mindre stresset enn ved bruk av tradisjonelle kastenøter, sier Knutsen.
 

Takker Bremnes Seashore 

Salgssjef i OK Marine, Inge F. Salvesen, er takknemlig for det gode samarbeidet med Bremnes Seashore. 

catchLICE har vært under en sterk utvikling det siste året, mye takket være Bremnes Seashore som tok på seg oppgaven med å være i frontlinjen sammen med oss for å gjøre produktet modent for markedet. Bremnes Seashore er veldig offensive og velvillige når det gjelder innovasjon, og deltakelsen deres har vært avgjørende for produktet, sier Salvesen. 

catchLICE har vært et utviklingssamarbeid mellom Askvik Aqua, Bremnes Seashore, AKVA group - Egersund Net og OK Marine.  

Les om våre behandlingsnøter

Lusenota catchLICE 
  • Lusa er større enn maskene i nota slik at man fanger opp lus og unngår resmitte 
  • Skånsomt materiale uten kanter gjør at fisken ikke tar skade 
  • Maskevidden er stor nok til å sikre nok oksygen og god vanngjennomstrømming 
  • Fisken er veldig rolig og fremstår lite stresset under trenging 
  • Like brukervennlig som en ordinær kastenot 
catchlice1

catchlice web
Bilde%20av%20eldre%20fiskere
29. aug 2022
Slik forbereder du deg til hummerfisket
Slik forbereder du deg til hummerfisket
Reketeine_1
28. apr 2022
Rekefiske med teiner - slik får du fangst!
Rekefiske med teiner - slik får du fangst!
Nettbruk-5451
28. apr 2022
Egersund Group, ved OK Marine, har undertegnet avtale om kjøp av Frydendahl Im- & Export A/S
Egersund Group, ved OK Marine, har undertegnet avtale om kjøp av Frydendahl Im- & Export A/S
OK_Rognkjeksskjul_x4
26. okt 2021
Bremnes Seashore får rognkjeksen til å trives med nytt skjul
Bremnes Seashore får rognkjeksen til å trives med nytt skjul
CL1
20. sep 2021
Kan fange en halv million ekstra lakselus på ett kast
Kan fange en halv million ekstra lakselus på ett kast
%C3%98ystein%201
30. aug 2021
Når hver fisk gjelder: Lerøy Midt prøver ut digital dødfiskteller
Når hver fisk gjelder: Lerøy Midt prøver ut digital dødfiskteller