OK_marine_logo
Norwegian (Bokmål) English 

catchLICE

Med vår patenterte finmaskede lusenot er du med på å beskytte den norske kyst. 

Ved avlusing eller ved levering til slakt må fisken ofte trenges før den løftes over i brønnbåt for videre behandling. Det medfører at store mengder lus faller av fisken og tilbake i merd og nabolokalitet hvor den på ny utsetter fisk for smittepress - før prosessen gjentar seg. Ved bruk av catchLICE er man kvitt denne problemstillingen. Lusa som faller av i kastet blir fanget opp i nota, og deretter sortert ut i lusefilter om bord på behandlingsfartøy. 

OK Marine sine behandlingsnøter er finmasket og beskytter også fisken mot unødvendig stress. OK Marine sin egen lusenot catchLICE er et skånsomt alternativ til kastenot og orkastnot for trenging av fisk.

Produkter

catchLICE lusenot
catchLICE lusenot

Lusenot

Med catchLICE lusenot fanger du opp lus under trenging av laks og ørret. På den måten reduserer du både smittepress og smittespredning. Viktig for å ivareta fiskehelsen i merden, og økosystemet langs norskekysten.

Enten du skal avluse eller levere fisken til slakt må fisken vanligvis trenges sammen før den pumpes over i en brønnbåt. I løpet av denne prosessen vil vår catchLICE lusenot være svært nyttig for å fange opp lusen slik at den ikke blir svømmende fritt i merden. Slik unngår du smitte i merdene, samtidig som du forhindrer at lusen rømmer og sprer seg til villfisk og nærområder.

Med vår finmaskede lusenot er du med på å beskytte den norske kyst
 

Et godt alternativ til tradisjonell kastenot og orkastnot


Kontrolltellinger viser at opp mot 60 prosent av lus faller av laksen under trenging. Med en tradisjonell kastenot vil store deler av lusen falle av fisken når den trenges, og dermed skape betydelig smittefare for nærmiljøet. Det er her catchLICE lusenot kommer inn som et skånsomt alternativ til kastenot og orkastnot.

Vår catchLICE er svært finmasket, og har en maskevidde på bare 2 mm. Det sørger for lite skjelltap hos fisken, samtidig som maskene fanger opp lusen som slipper under trengning. Deretter kan man enkelt sortere ut lusen med et lusefilter, ombord på et behandlingsfartøy.

Ønsker du å gjøre lusetellingen enklere og mer effektiv anbefaler vi å ta en titt på våre lusetellingskar!
 

Bedre fiskehelse og mindre svinn med lusenot


Den lille maskevidden på catchLICE lusenot er likevel stor nok til å sikre godt med oksygen og vanngjennomstrømning. De skånsomme materialene hindrer at fisken tar skade, slik at den ikke blir stresset, men forholder seg rolig under trening.

På den måten sørger vi for god fiskevelferd, både i merdene og langs hele norskekysten!

Foreløpige tester viser at man fanger opp over 67% mer lus med lusesamlernot enn med en tradisjonell kastenot.

En annen måte å redusere lusebestanden i merden på er å sørge for gode rensefiskskjul for leppefisk og rognkjeks. Våre rensefiskskjul finnes i mange ulike varianter og vi kan også skreddersy et som passer perfekt for deg.

Har du spørsmål om catchLICE lusenot eller noen av de andre produktene våre så ta kontakt! Vi hjelper deg mer enn gjerne.

Trenger du hjelp? Kontakt oss!

Esben%20M%C3%B8klebust%20Aase_web_wh

Esben Aase

Leder Havbruk


+47 91 15 85 03
esben@okmarine.no