OK_marine_logo
Norwegian (Bokmål) English 

catchLICE lusenot

Behandlingsnøter
catchLICE lusenot er en finmasket not som fanger opp lus under trenging av laks og ørret. Dermed unngår man smittepress på egen lokalitet, nabolokaliteter og villfisk.

Beskrivelse

Ved avlusing eller ved levering til slakt må fisken ofte trenges før den løftes over i brønnbåt for videre behandling. Det medfører at store mengder lus faller av fisken og tilbake i merd og nabolokalitet hvor den på ny utsetter fisk for smittepress - før prosessen gjentar seg. catchLICE lusenot er patentert.


Fanger lusa

Ved bruk av catchLICE er vi kvitt denne problemstillingen. Lusa som faller av i kastet blir fanget opp i nota, og deretter sortert ut i lusefilter om bord på behandlingsfartøy.
 

Skånsom for fisken

Nota er finmasket med en maskevidde på 2 mm, som gir lite skjelltap for fisken under trenging. catchLICE er skånsom for fisken, og under trenging ser det ut til at fisken er roligere og mindre stresset enn ved bruk av tradisjonelle kastenøter.
 
  • Lusa er større enn maskene i nota slik at man fanger opp lus og unngår resmitte
  • Erfaringer viser at nota gir opp mot dobbelt så mye lus i filtrene på behandlingsfartøyet som ved bruk av konvensjonell kastenot
  • Erfaringer viser at nota er skånsom mot fisken
  • Erfaringer viser at det er uproblematisk å opprettholde god oksygenering i kastet - maskevidden er stor nok til å sikre nok oksygen og god vanngjennomstrømming
  • Fisken er veldig rolig og fremstår lite stresset under trenging
  • Erfaringer viser at catchLICE etter kort instruksjon er like enkel i bruk som konvensjonell kastenot

Last ned produktark: catchLICE (NO) - catchLICE (EN)
Last ned Brukerhåndbok