OK_marine_logo
Norwegian (Bokmål) English 
18. feb 2020

Vil bedre fiskevelferden med ny sorteringsnot for rensefisk

Pressemelding: OK Marine har utviklet et effektivt hjelpemiddel for å hente rensefisk ut av merden. Systemet er skånsomt for fisken og kan gi store besparelser for oppdretter.
catchGOOD-gjenfangsnot-i-merd
- Vi har testet en rekke utfiskingsmetoder, og har funnet en løsning som gir svært gode resultater, sier Atle N. Kristoffersen, daglig leder i OK Marine.
 
Det nye systemet har fått navnet catchGOOD, og består av en kastenot med innfelt sorteringsrist som leder rensefisken inn i en oppsamlingspose. Sorteringsristen gjør at man unngår å få med seg laks i kastet.
 
Når rensefisken har samlet seg i enden av posen, løfter man posen opp ved hjelp av en innfelt løftestropp og tar fisken over i et egnet kar eller tank.
 
Skånsom metode
- God velferd vil sikre både overlevelse, trivsel og effektiv lusebeiting hos rensefisken, sier Kristoffersen.
 
Systemet er utviklet i samarbeid med Lerøy og Norsk Oppdrettsservice.
 
- Vi er opptatt av å legge til rette for et best mulig miljø for rensefisken. Rensefisk er også en oppdrettsfisk som omfattes av Dyrevelferdsloven, og denne metoden skåner rensefisken før frakt til ny merd, slakt eller behandling ved å ta den trygt ut av merden og over i et skjermet miljø. En frisk rensefisk er et miljøvennlig alternativ til bruk av legemidler i lusebehandlingen, men utfordringen i bransjen har vært høy dødelighet. catchGOOD er en effektiv utfiskingsmetode som også setter fiskevelferd i fokus, sier Kristoffersen.
 
Store besparelser
Den skånsomme utfiskingsmetoden kan gi store besparelser for oppdretteren.
 
- Med catchGOOD kan oppdretteren utnytte det fulle potensialet i rensefisken; den kan fiskes ut og brukes i andre merder - som igjen vil gi store besparelser. Et enkelt regnestykke viser besparelser på flere hundre tusen kroner ved å ta 10 000 rensefisk videre i bruk i en annen merd, sier han.

Det Kristiansand-baserte selskapet har levert utstyr for rensefisk siden 2010. Rensefiskskjul er selskapets største produktområde, men OK Marine har også ambisjoner om å kunne levere en større bredde av teknologi og tjenester knyttet til rensefisk og forebyggende lusebekjempelse. Det nye kastenot-systemet er derfor et viktig strategisk produkt, som den daglige lederen er trygg på vil få en god mottakelse i markedet. 

- Våre erfaringer er at det finnes et uutnyttet potensial knyttet til effektiv bruk av rensefisk. For å sikre et best resultat både for fisken og for kunden så er opplæring inkludert i leveransen av catchGOOD, sier Kristoffersen.
 
catchGOOD er et produkt i OK Marine sin "GOOD concept"-portefølje. En serie produkter som bedrer miljøet for rensefisk.

Kontakt: Atle N. Kristoffersen, daglig leder, atle@okmarine.no, 47 66 16 53
Konsept:catchgood gjenfangstnot
Reketeine_1
28. apr 2022
Rekefiske med teiner - slik får du fangst!
Rekefiske med teiner - slik får du fangst!
Nettbruk-5451
28. apr 2022
Egersund Group, ved OK Marine, har undertegnet avtale om kjøp av Frydendahl Im- & Export A/S
Egersund Group, ved OK Marine, har undertegnet avtale om kjøp av Frydendahl Im- & Export A/S
OK_Rognkjeksskjul_x4
26. okt 2021
Bremnes Seashore får rognkjeksen til å trives med nytt skjul
Bremnes Seashore får rognkjeksen til å trives med nytt skjul
CL1
20. sep 2021
Kan fange en halv million ekstra lakselus på ett kast
Kan fange en halv million ekstra lakselus på ett kast
%C3%98ystein%201
30. aug 2021
Når hver fisk gjelder: Lerøy Midt prøver ut digital dødfiskteller
Når hver fisk gjelder: Lerøy Midt prøver ut digital dødfiskteller
OK-Marine-hjelper-deg-velge-riktig-rensefiskskjul
10. mai 2021
Guide: Hva slags rensefiskskjul bør du velge?
Guide: Hva slags rensefiskskjul bør du velge?