09. aug 2018

Solid åpning på årets leppefiske

Høye vanntemperaturer kan være en av årsakene til at årets leppefiske har startet svært bra. Det rapporteres også om meget stor fangst av berggylt.
leppefisk
Leppefisket er rundt tre uke gammelt, og flere steder rapporteres det allerede om fulle fangstkvoter.
 
- Vi har fått inn flere rapporter, som alle forteller om et svært bra fiske de fleste steder. På sør- og østlandet har det rett og slett vært et fenomenalt fiske. På vestlandet har fisket vært mer som normalt, men likevel bra, forteller Inge Salvesen i OK Marine.
 
Han spekulerer i om høye vanntemperaturer kan ha gitt særlig gode kår for leppefisken.
 
- Det har vært veldig høy vanntemperatur i sommer, noe som nok har påvirket rensefisken positivt. Det er allerede flere som er i mål med kvoten på 45 000 fisk, og flere som er i mål med nesten to kvoter, fortsetter han.   
- Det ser tålig bra ut i nord også, hvor fisket startet i forrige uke, og det virker som om alle er fornøyd.
 
Stor fangst av berggylt
 
Det har også vært mer fangst av de godt betalte fiskene, som berggylt, forteller Salvesen.
 
Dette støttes av Åge Hansen, hardtarbeidende styreformann i leppefisk.com. Han melder om svært stor fangst av den kanskje viktigste rensefisken for oppdretterne.
 
- Det er rett og slett mye berggylt. At vi har fått så store mengder i år vil komme oppdretterne og laksen til gode, mener han.
 
- Oppdretterne er jo mest interessert i berggylt, da det er denne typen som er mest effektiv som lusespiser.
 
Han forteller også om et sjeldent bra fiske.
 
- Vi må vel tilbake til 2014 for å finne tilsvarende fangstmengde som til nå i år. Så dette er utvilsomt et godt år. Det eneste negative må være at det kan se ut som om fisket blir fullført før tiden, som igjen kan gå ut over høstutsettet av rensefisk. Men vi skal ikke klage, avslutter han.
 
Gode tilbakemeldinger fra Fiskelagene
 
Skagerrakfisk og Vest Norges Kystfiskerlag kan også rapportere om fisket som «business as usual».
 
- Det virker som det har forløpt ganske greit, det har ikke vært noe problemer med avviklingen av fiskeriet. Når det er «business as usual» så merker du lite støy, forteller Kjell-Arild Tøfte i Skagerrakfisk. Hans kollega Kenneth Karlsen i Vest Norges kystfiskerlag stemmer i:
 
- Vi har fått inn meldinger på at det har gått veldig fint og hittils vært et bra fiske.
 
Fisket til nå i tall
 
På Sørlandet er den totale fangsten på i overkant av 1,1 millioner fisk. På Vestlandet er det foreløpig landet rett i underkant av 3 millioner fisk, mens det i Midt-Norge er rapportert inn i overkant av 200 000 fisk. (Tall pr 09.08)
 
For fullstendig oversikt over tall og fangstområder følg denne linken. Tallmaterialet oppdateres ved ukestart.
 
Bilde%20av%20eldre%20fiskere
06. sep 2020
Slik forbereder du deg til hummerfisket
Merdkant%20Atle
02. jun 2020
OK Marine vokser - overtar 55 prosent av aksjene i Flatsetsund Engineering
Koronavirus
18. mar 2020
INFORMASJON VEDRØRENDE KORONA-UTBRUDDET
OK-Marine-hjelper-deg-velge-riktig-rensefiskskjul
21. feb 2020
Guide: Hva slags rensefiskskjul bør du velge?
Oeyvind-Kristoffersen-fiskeekspert_landscape
18. feb 2020
Nå er det sesong for fisketeiner - slik får du fangst!
catchGOOD-gjenfangsnot-i-merd
18. feb 2020
Vil bedre fiskevelferden med ny sorteringsnot for rensefisk