OK_marine_logo
Norwegian (Bokmål) English 
30. aug 2021

Når hver fisk gjelder: Lerøy Midt prøver ut digital dødfiskteller

Sikker og effektiv telling av dødfisk er en krevende øvelse. Nå har Lerøy Midt funnet en løsning som både reduserer arbeidstimer og feilmarginer betraktelig, men som også gir dokumentasjon som kan etterprøves – i tråd med myndighetenes krav!
%C3%98ystein%201
- For å kunne rapportere og sikre riktige data er det både eksterne og interne krav til daglig telling av døde fisk i alle våre produksjonsanlegg. Med GOODeye dødfiskteller har vi en digital, sikker og effektiv telling av biomasse i håndteringen av dødfisk, sier Øystein Solli, driftsleder hos Lerøy Midt.
 
GOODeye dødfiskteller er nylig bragt til markedet av OK Marine i samarbeid med Fishwell Technology. GOODeye erstatter den tidkrevende jobben med å telle dødfisk manuelt. Den digitale tellingen sikrer et konsistent og riktig resultat – hele tiden. Samtidig sikres data og dokumentasjonsgrunnlag som grunnlag for analyse og rapportering.
 
- Ved hjelp av videoanalyse og maskinlæring vil systemet lære over tid, som for eksempel beregning av biomasse og identifisering av fiskearter som laks, rognkjeks og leppefisk. Systemet startes og stoppes for hver merd og leverer data fra hver pumping, sier Esben Aase, Leder Havbruk i OK Marine.


Esben M. Aase, Leder Havbruk i OK Marine viser frem GOODeye​. Foto: OK Marine
 

Biomassekontroll er viktig

Kontroll med hvor mye fisk som til enhver tid finnes i merdene er avgjørende for effektiv drift og produktivitet. Og løpende kontroll av dødfisk og uttak er viktig i et fiskehelseperspektiv samtidig som det er et myndighetskrav å rapportere dødelighet og andre nøkkelopplysninger til det offentlige.
 
- Vi får en løpende, daglig telling som gir data direkte til våre systemer og som forenkler rapportering både internt og til myndighetene. Automatiserte daglige rapporter sørger for at man følger retningslinjer og krav fra Mattilsynet samtidig som man sparer seg for tidkrevende manuell telling,  sier Solli.
 
Dødelighet skal kontrolleres og dødfisk tas ut minst daglig, og det er ingen unntak fra denne plikten fra Mattilsynet.

Innrapportering av dødelighet har blitt et stadig større fokusområde. Veterinærinstituttet lanserte under fremleggelse av fiskehelserapporten i 2020 en helt ny app, der man skal kunne studere dødelighetsutviklingen i norsk laksenæring.


GOODeye-systemet montert på silekasse. Foto: OK Marine

 

- Plug and play

- Systemet består av GOODeye software fra Fishwell Technology, kamera, ett støtsikkert og vannbestandig nettbrett som brukergrensesnitt, samt maskinvare og nettverk. Opptak startes og stoppes fra nettbrettet – som også viser løpende status på tellingen. Systemet er også svært brukervennlig og enkelt å montere ved hjelp av «plug and play», sier Aase.
 
Mer om OK Marine sine løsninger for dødfiskhåndtering

Kamerasystemet har en rekke fordeler:
  • Reduserer arbeidstimer brukt til manuell telling
  • Reduserer feilmargin betraktelig
  • Dokumentasjon rett ut fra nettbrett, kan også leveres til eksterne programmer
  • Dokumentasjon som kan etterprøves – viktig i forhold til myndigheter å kunne bevise at man har kontroll på hva som dør i anleggene sine
  • Skiller på art (rognkjeks, leppefisk, laks) og teller antall


Medfølgende nettbrett viser dokumentasjon fra telling. Foto: OK Marine


 
v%C3%A6rlandsgarn%201
12. apr 2024
VÆRLANDSGARNET®
VÆRLANDSGARNET®
Bilde%20artikkel
26. jan 2024
OK Marine har styrket sin garnsatsing
OK Marine har styrket sin garnsatsing
Samlebilde%20bensinkanner
25. jan 2024
Ny standard for 95 oktan E10 bensin
Ny standard for 95 oktan E10 bensin
Bilde%20av%20eldre%20fiskere
29. aug 2022
Slik forbereder du deg til hummerfisket
Slik forbereder du deg til hummerfisket
Reketeine_1
28. apr 2022
Rekefiske med teiner - slik får du fangst!
Rekefiske med teiner - slik får du fangst!
Nettbruk-5451
28. apr 2022
Egersund Group, ved OK Marine, har undertegnet avtale om kjøp av Frydendahl Im- & Export A/S
Egersund Group, ved OK Marine, har undertegnet avtale om kjøp av Frydendahl Im- & Export A/S