OK_marine_logo
Norwegian (Bokmål) English 
13. jun 2018

Øker fokuset på gjenfangst av rensefisk

Et nytt bransjesamarbeid ledet av OK Marine skal jobbe for å skape nye metoder og redskaper for gjenfangst av rensefisk. Aktørene i samarbeidsprosjektet er blant annet Nor-Dan Marine AS, Havforskningsinstituttet, Salmar og Rensefisk AS.
Lowres_000_6115
De ulike bransjeaktørene ønsker å se nærmere på hvordan rensefisken kan brukes mer
effektivt, samtidig som fokuset på fiskens velferd bevares.
 
- Det har kommet et økt fokus på oppdrettsbransjens bruk av rensefisk, hvor flere mener at rensefiskens velferd er under press. Det er svært viktig at bransjen tar fiskevelferd på alvor, slik at vi kan bruke denne unike ressursen i mange år fremover. Et sentralt aspekt ved dette er å utvikle nye redskaper og ny metodikk for gjenfangst og gjenbruk, forteller salgssjef i OK Marine Inge Salvesen. 
 
Til nå har samarbeidsgruppen utviklet ulike prototyper på nye fangstredskap, hvor tre varianter er testet i felt. Fokuset fremover er å teste fangstredskapene i varmere vanntemperatur, ettersom fisken oppfører seg mer livlig nå i sommervarmen.
 

Grundig testing

 
- Vi har funnet ut av mye, også hva som ikke fungerer. Etterhvert som testingen fortsetter vil vi også få nye og viktige svar. For å kunne få et helhetlig bilde er vi nødt til å få testet prototypene og metodikken i alle årstider, og i ulike vanntemperaturer. Nå avventer vi resultater fra arbeidet i varmere vann, fortsetter han.
 
Det forestående påfyllet av rensefisk vil også bli viktig for det videre utviklingsarbeidet.
 
- Dette kan gi oss nye og verdifulle svar.
 

Lavere kvoter på rensefisk

 
Reduksjonen i årets kvoter på villfanget rensefisk, som er ned med 30 % fra fjorårets, blir også trukket frem som et sentralt aspekt ved fokuset på gjenfangst. Salvesen mener innstrammingene vil føre til økt press for bedre utnyttelse av eksisterende rensefisk. De beste rensefiskene vil også øke i pris, kanskje opp mot 40 kr.
 
- Gjennom å bruke rensefisken smartere og bedre enn vi gjør idag vil vi også klare å minske følgene av denne reduksjonen i kvoter. Dette er positivt for rensefisken, oppdrettere og ikke minst laksen, og vil gi en økonomisk gevinst, fortsetter han.
 

Bedre bekjempelse av lakselus

 
Samarbeidet ønsker også å finne ut av hvordan man raskest mulig kan flytte rensefisken fra en merd til en annen, slik at fiskens kapasitet til enhver tid kan tilpasses etter hvor lakselusen befinner seg.
 
- Vi ser for eksempel idag at det er vanskelig å flytte rundt på rensefisken etter hvor det er størst mengde lus. Hvis vi kan gjøre det enklere å flytte rundt på rensefisken, samtidig som vi har fokus på fiskens velferd, vil vi også kunne bekjempe lakselusen bedre enn vi gjør i øyeblikket. Dette er en vinn-vinn situasjon, forklarer Salvesen, og trekker frem at det til nå har vært for strenge regler rundt flytting av rensefisk.
 
- Vi håper at regelverket fremover tilpasses slik at det blir mulig å få til effektiv utnyttelse.  
 
Han minner samtidig om at det gjerne er de største og sterkeste fiskene som overlever i merdene, og at det vil være positivt å kunne bevare tjenestene til de beste rensefiskene så lenge som mulig. Salvesen mener også at man nå ser fremveksten av en ny næring, som vil vokse seg større de neste årene.
 
- Arbeid med gjenfangst av rensefisk vil bli stadig viktigere fremover, og for øyeblikket er vi kun i startgropen, avslutter han.
 
Mattilsynet har forøvrig satt økt fokus på rensefiskens velferd, og har i løpet av 2018 gjennomført flere kontroller hos oppdrettere.
 
v%C3%A6rlandsgarn%201
12. apr 2024
VÆRLANDSGARNET®
VÆRLANDSGARNET®
Bilde%20artikkel
26. jan 2024
OK Marine har styrket sin garnsatsing
OK Marine har styrket sin garnsatsing
Samlebilde%20bensinkanner
25. jan 2024
Ny standard for 95 oktan E10 bensin
Ny standard for 95 oktan E10 bensin
Bilde%20av%20eldre%20fiskere
29. aug 2022
Slik forbereder du deg til hummerfisket
Slik forbereder du deg til hummerfisket
Reketeine_1
28. apr 2022
Rekefiske med teiner - slik får du fangst!
Rekefiske med teiner - slik får du fangst!
Nettbruk-5451
28. apr 2022
Egersund Group, ved OK Marine, har undertegnet avtale om kjøp av Frydendahl Im- & Export A/S
Egersund Group, ved OK Marine, har undertegnet avtale om kjøp av Frydendahl Im- & Export A/S