OK_marine_logo
Norwegian (Bokmål) English 
Lusekasse0000

Lusetellingskar

Spesialutstyr og tilbehør
Lusetellingskar til bruk direkte på merdkant.
Beskrivelse
Lusenivået i et akvakulturanlegg skal som en generell regel til enhver tid være under 0,5 voksen hunnlus i gjennomsnitt per fisk.
 

Lovpålagt lusetelling 

For å sikre at lusenivået langs kysten er under kontroll er oppdrettsnæringen pålagt å utføre lusetelling ukentlig. Ved slike lusetellinger håver man ofte fisken ut av merden og over i bedøvelseskar, en prosess som gjør det nødvendig å sette inn flere tid- og arbeidskrevende rømningssikringstiltak som for eksempel rømningssikringsnot mellom båt og topprekke på merden.
 

Holder lusenivået nede

Ved bruk av lusetellingskar fra OK Marine kan man enkelt holde rømningsrisikoen på et lavt nivå, samtidig som man gjør lusetelling enklere for røkteren. Lusetellingskaret monteres direkte på merdkant og sikres med gummistropp, dette gjør at fisken aldri trenger håves utenfor selve merden. Samtidig som man reduserer rømningsrisikoen sørger man også for minst mulig tid brukt til håndtering av fisken, noe som øker fiskevelferden under lusetelling. I bunnen av karet er det montert en kuleventil som åpnes for å tømme karet for vann, samtidig som man enkelt kan filtrere vannet for lus når lusetelling er fullført.

Lusetellingskaret er også ypperlig til bruk ved lusetelling i forbindelse med behandling, da karet har lav egenvekt og dermed er lett å frakte med seg rundt flytekragen.

Mål: 108 x 48 x 41 cm
Vekt: 17 kg
Ta kontakt med produktansvarlig
Eller send oss en melding og vi tar kontakt med deg
Jonny%20Moegster

Jonny Møgster

Kunde- og produktansvarlig havbruk

+47 99 38 46 39
jonny@okmarine.no