En del av Egersund Group
Om Egersund group
Om Egersund group
English 

Havbruk

Utsettstasjoner/ventemerd for rensefisk

NYHET! Nyutviklet mottakstasjon/ventemerd

Sammen med en av landets fremste oppdrettere på bruk av rensefisk har vi utviklet en ny type mottakstasjon(Se video). Utsettmerdene er viktig for at rensefisken ikke skal svømme til bunns i oppdrettsmerden og for at rensefisken skal fungere optimalt. Ved riktig bruk av utsettstajon blir rensefisken roligere og begynner å spise lus raskere. Kontakt oss for mer informajon/veiledning om bruk.

Størrelse: 190 x 300 cm. Ca 8,5 m3

Andre produkter

Følg oss på Facebook
© Copyright OK Marine AS
Følg oss på Facebook
© Copyright OK Marine AS