OK_marine_logo
Norwegian (Bokmål) English 

GOODeye

GOODeye Digital overvåkning
GOODeye dødfiskteller gir en digital, sikker og effektiv telling av biomasse i håndteringen av dødfisk. Automatiserte daglige rapporter sørger for at man følger retningslinjer og krav fra Mattilsynet samtidig som man sparer seg for tidkrevende manuell telling.
Beskrivelse
Digital lusetelling og biomassemåling
GOODeye leverer daglige rapporter med full oversikt over lakselus og biomasse til fisken i merden. Med målinger basert på tusener av målte fisk hver uke har oppdretteren datagrunnlaget til å fatte bedre beslutninger for økonomien og fiskehelsa.

Ved hjelp av en selvstyrt vinsj som flytter kameraet på tvers av merden, sikrer at kameraet fanger opp mest mulig fisk - og dermed kan gi et mer nøyaktig bilde på lusetall og biomasse. Kameraet filmer fisken fra alle sider og setter sammen data for å øke treffsikkerheten ved telling av lus og ved estimering av snittvekt.

I GOODeye benyttes 3D-avbildingsteknologi med høyoppløst stereofotogrammetri for å sikre nøyaktig måling av K-faktor og vekt. Kameraet har 360 graders synsfelt for inspeksjon av fisken fra alle vinkler.

Det patenterte designet er kompakt, og sensoren kan håndteres av en person. Det er ingen skarpe kanter, for å utelukke skader på notveggen. GOODeye har et robust design, med overflater i plast uten korrosjon, anoder og ingen roterende pakninger. Det er enkelt å installere og flytte instrumentet - og det er kun behov for 230V på merdkanten. Ingen installasjon på forflåte.

Selvrensende teknologi fjerner biofilm og rognkjeks på kameralinsen, og sikrer kontinuerlig optimal sikt. Dette gjør at systemet har minimalt vedlikeholdsbehov sammenlignet med andre undervannskamera.

All data om fisken presenteres i et web-grensesnitt som inneholder nøkkeldata, fordelinger, gjennomsnitt, og trender presenteres i oversiktlige grafer. Data kan også eksporteres til Excel.

Patentert teknologi sikrer nøyaktige estimater av lusetall for merden på følgende måter:
  • Måler oksygen og salinitet ved hjelp av innebygde sensorer, dette sørger for en god oversikt over miljøet i merden.
  • Filmer fisken fra alle sider og setter sammen data for å øke treffsikkerhet ved telling av lus og ved estimering av snittvekt
  • Oversikt over merdens gjennomsnitt antall lus pr. fisk for hvert lusestadie
  • Oversikt over fordeling av lus på fisk
  • Historiske data
Digital dødfisktelling
For å kunne rapportere og sikre riktige data er det både eksterne og interne krav til daglig telling av døde fisk i alle produksjonsanlegg. 

OK Marine sitt kamerasystem for telling av dødfisk, GOODeye, erstatter den tidkrevende jobben med å telle dødfisk manuelt. Den digitale tellingen sikrer et konsistent og riktig resultat – hele tiden. Samtidig sikres data og dokumentasjonsgrunnlag som grunnlag for analyse og rapportering.
 
Ved hjelp av videoanalyse og maskinlæring vil systemet lære over tid, som for eksempel beregning av biomasse og identifisering av fiskearter som laks, rognkjeks og leppefisk. Systemet startes og stoppes for hver merd og leverer data fra hver pumping.

Systemet består av GOODeye kamera, en støtsikker og vannbestandig mobil enhet som brukergrensesnitt, samt maskinvare og nettverk. Opptak startes og stoppes fra mobil enhet – som også viser løpende status på tellingen.

GOODeye fisketeller sikrer en løpende, daglig telling som gir data direkte til oppdretters systemer og forenkle rapportering både internt og til myndighetene.

Produktet er svært brukervennlig og enkelt å montere ved hjelp av «plug and play».

OK Marine leverer en rekke utstyr til dødfiskhåndtering. Silekasser, dødfisktobbe, slanger og spesialutstyr.
  
Derfor bør du velge GOODeye fisketeller:  
  • Unngå arbeidskrevende manuelt arbeid med potensiell stor feilmargin
  • Lever kvalitetssikre rapporter i henhold til retningslinjer og krav fra Mattilsynet
  • Sikker, digital og effektiv telling - alltid 
  • Enkelt å starte – enkelt å bruke
Ta kontakt med produktansvarlig
Eller send oss en melding og vi tar kontakt med deg
Jonny%20Moegster

Jonny Møgster

Kunde- og produktansvarlig havbruk

+47 99 38 46 39
jonny@okmarine.no
Eller en av våre andre kundeansvarlige
Esben%20M%C3%B8klebust%20Aase_web

Esben Aase

richard_loland_web_corr

Richard Loland