OK_marine_logo
Norwegian (Bokmål) English 
GOODeye_negative

GOODeye® digital overvåkning sørger for måling av miljø, biomasse, dødfisk, lus og snittvekt i en oppdrettsmerd.

GOODeye gir deg større nøyaktighet i talldata, bedre oversikt over forholdene i merden, en enklere arbeidsdag for røkteren og mindre håndtering av fisken - for velferdens skyld.

Patentert teknologi for nøyaktige estimater av lusetall og snittvekt

Avanserte sensorer
Line%201
Måler oksygen og temperatur ved hjelp av innebygde sensorer, dette sørger for en god oversikt over miljøet i merden.
24/7 kameraovervåking
Line%201
Filmer fisken fra alle sider og setter sammen data for å øke treffsikkerhet ved telling av lus og ved estimering av snittvekt
Skreddersydde algoritmer
Line%201
Oversikt over merdens gjennomsnitt antall lus pr. fisk for hvert lusestadie
Modellering på individnivå
Line%201
Få oversikt over fordeling av lus på fisk, for best mulig oversikt og besluttningsgrunnlag.
Statistikk og tallgrunnlag
Line%201
AKVA Submerged lagrer, organiserer og benytter historiske data for å vise trender over tid
Bilde%201

Digital lusetelling og biomassemåling

I AKVA Submerged benyttes 3D-avbildingsteknologi med høyoppløst stereofotogrammetri for å sikre nøyaktig måling av K-faktor og vekt. Kameraet har 360 graders synsfelt for inspeksjon av fisken fra alle vinkler.
Les mer her: AKVA Submerged


Hovedpunkter:
 • Flytter seg i merden ved hjelp av Autovinsj.
 • Vedlikeholdsfri – vasker seg selv og fjerner rognkjeks.
 • Lys på kameraet sikrer stor kontrast, slik at lusa er enklere å se.
 • Ser fisken fra alle vinkler.
 • Robust design
 • Enkel installasjon: kun behov for 230V på merdkanten. Ingen installasjon på fôrflåte. Kan håndteres av én person.

Digital dødfisktelling

Hvorfor velge GOODeye fisketeller:

 • Forenkle arbeidet
  Unngå arbeidskrevende manuelt arbeid med potensiell stor feilmargin.
 • Rapportering
  Lever kvalitetssikre rapporter i henhold til retningslinjer og krav fra Mattilsynet.

   
 • Nøyaktig og pålitelig
  Sikker, digital og effektiv telling. 
  Enkelt å starte – enkelt å bruke.
Les mer om GOODeye her
01
GOODeye1
ipad1

Digital dødfisktelling

Ved hjelp av videoanalyse og maskinlæring vil systemet lære over tid, som for eksempel beregning av biomasse og identifisering av fiskearter som laks, rognkjeks og leppefisk. Systemet startes og stoppes for hver merd og leverer data fra hver pumping.

Digital overvåkning

Digital dødfisktelling


For å kunne rapportere og sikre riktige data er det både eksterne og interne krav til daglig telling av døde fisk i alle produksjonsanlegg. 

OK Marine sitt kamerasystem for telling av dødfisk, GOODeye, erstatter den tidkrevende jobben med å telle dødfisk manuelt. Den digitale tellingen sikrer et konsistent og riktig resultat – hele tiden. Samtidig sikres data og dokumentasjonsgrunnlag som grunnlag for analyse og rapportering.
 
Ved hjelp av videoanalyse og maskinlæring vil systemet lære over tid, som for eksempel beregning av biomasse og identifisering av fiskearter som laks, rognkjeks og leppefisk. Systemet startes og stoppes for hver merd og leverer data fra hver pumping.

Systemet består av GOODeye kamera, en støtsikker og vannbestandig mobil enhet som brukergrensesnitt, samt maskinvare og nettverk. Opptak startes og stoppes fra mobil enhet – som også viser løpende status på tellingen.

GOODeye fisketeller sikrer en løpende, daglig telling som gir data direkte til oppdretters systemer og forenkle rapportering både internt og til myndighetene.

Produktet er svært brukervennlig og enkelt å montere ved hjelp av «plug and play».

OK Marine leverer en rekke utstyr til dødfiskhåndtering. Silekasser, dødfisktobbe, slanger og spesialutstyr.

Digital lusetelling og biomassemåling


AKVA Submerged leverer daglige rapporter med full oversikt over lakselus og biomasse til fisken i merden. Med målinger basert på tusener av målte fisk hver uke har oppdretteren datagrunnlaget til å fatte bedre beslutninger for økonomien og fiskehelsa.

Ved hjelp av en selvstyrt vinsj som flytter kameraet på tvers av merden, sikrer at kameraet fanger opp mest mulig fisk - og dermed kan gi et mer nøyaktig bilde på lusetall og biomasse. Kameraet filmer fisken fra alle sider og setter sammen data for å øke treffsikkerheten ved telling av lus og ved estimering av snittvekt.

I AKVA Submerged benyttes 3D-avbildingsteknologi med høyoppløst stereofotogrammetri for å sikre nøyaktig måling av K-faktor og vekt. Kameraet har 360 graders synsfelt for inspeksjon av fisken fra alle vinkler.

Det patenterte designet er kompakt, og sensoren kan håndteres av en person. Det er ingen skarpe kanter, for å utelukke skader på notveggen. AKVA Submerged har et robust design, med overflater i plast uten korrosjon, anoder og ingen roterende pakninger. Det er enkelt å installere og flytte instrumentet - og det er kun behov for 230V på merdkanten. Ingen installasjon på forflåte.

Selvrensende teknologi fjerner biofilm og rognkjeks på kameralinsen, og sikrer kontinuerlig optimal sikt. Dette gjør at systemet har minimalt vedlikeholdsbehov sammenlignet med andre undervannskamera.

All data om fisken presenteres i et web-grensesnitt som inneholder nøkkeldata, fordelinger, gjennomsnitt, og trender presenteres i oversiktlige grafer. Data kan også eksporteres til Excel.

Patentert teknologi sikrer nøyaktige estimater av lusetall for merden på følgende måter:
 • Måler oksygen og temperatur ved hjelp av innebygde sensorer, dette sørger for en god oversikt over miljøet i merden.
 • Filmer fisken fra alle sider og setter sammen data for å øke treffsikkerhet ved telling av lus og ved estimering av snittvekt
 • Oversikt over merdens gjennomsnitt antall lus pr. fisk for hvert lusestadie
 • Oversikt over fordeling av lus på fisk
 • Historiske data
Ta kontakt med produktansvarlig
Eller send oss en melding og vi tar kontakt med deg
Jonny%20Moegster

Jonny Møgster

Kunde- og produktansvarlig havbruk

+47 99 38 46 39
jonny.mogster@okmarine.no
Eller en av våre andre kundeansvarlige
Esben%20M%C3%B8klebust%20Aase_web

Esben Aase

GOODeye Digital overvåkning