Behandlingsnøter

NYHET! catchLICE lusenot

catchLICE lusenot er en finmasket not som fanger opp lus under trenging av laks og ørret. Dermed unngår man smittepress på egen lokalitet, nabolokaliteter og villfisk.
Ved all avlusing eller ved levering til slakt må fisken trenges før den løftes over i brønnbåt for videre behandling. Det medfører at store mengder lus faller av fisken og tilbake i merd og nabolokalitet hvor den på ny utsetter fisk for smittepress - før prosessen gjentar seg.

Les mer: Ny lusenot kan halvere utfordringene med lakselus

Ved bruk av catchLICE er vi kvitt denne problemstillingen. Lusa som faller av i kastet blir fanget opp i nota, og deretter sortert ut i lusefilter om bord på behandlingsfartøy.

Nota er finmasket med en maskevidde på 2 mm, som gir lite skjelltap for fisken under trenging. catchLICE er skånsom for fisken, og under trenging ser det ut til at fisken er roligere og mindre stresset enn ved bruk av tradisjonelle kastenøter.
 
  • Lusa er større enn maskene i nota slik at man fanger opp lus og unngår resmitte
  • Skånsomt materiale uten kanter gjør at fisken ikke tar skade
  • Maskevidden er stor nok til å sikre nok oksygen og god vanngjennomstrømming
  • Fisken er veldig rolig og fremstår lite stresset under trenging
  • Like brukervennlig som en ordinær kastenot

Ta gjerne kontakt for mer informasjon!

Inge%20Salvesen
Inge F. Salvesen
Salgssjef


+47 40 63 99 97
inge@okmarine.no
Espen%20Aase
Esben Aase
Fagansvarlig rensefisk


+47 91 15 85 03
esben@okmarine.no
Fredrik%20Vestlye
Fredrik Westlye
Kundeansvarlig havbruk


+47 92 83 52 81
fredrik@okmarine.no